อำเภอเทิง | รหัสไปรษณีย์

สมุดหน้าเหลืองอำเภอเทิง

%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 ไทย >> จังหวัดเชียงราย >> อำเภอเทิง

ข้อมูลเกี่ยวกับ อำเภอเทิง

ข้อมูลของเมือง
เมือง อำเภอเทิง
ประชากรเมือง 84507
เขตการบริหาร จังหวัดเชียงราย
ประเทศหรือภาค ไทย
ช่วงเวลา ไทย
เวลาท้องถิ่น 16:31 พ.
UTC UTC+07
รหัสไปรษณีย์ 57160
ละติจูด 19.6851
ลองติจูด 100.1946

ธุรกิจใน อำเภอเทิง

ยานยนต์
ธุรกิจต่อธุรกิจ
เครื่องแต่งกาย
การสื่อสาร
ชุมชน
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
การก่อสร้าง
การศึกษา
ความบันเทิง
อาหารและการรับประทานอาหาร
บ้านและสวน
กฎหมายและการเงิน
การแพทย์
บริการส่วนบุคคล
บริการวิชาชีพเฉพาะทาง
อสังหาริมทรัพย์
ชอปปิ้ง
กีฬาและกิจกรรม
การเดินทางและการขนส่ง